Beth i'w ystyried wrth baratoi ar gyfer rhith arfarniad

Technoleg: 

  • Dylech gytuno gyda'r meddyg sy'n cael ei werthuso pa blatfform technoleg fydd yn cael ei ddefnyddio a gwirio ei fod ar gael i'r ddau ohonoch.
  • Gallai fod yn ddefnyddiol trefnu amser cyn y gwerthusiad i roi cynnig ar y dechnoleg a chaniatáu amser i ddatrys unrhyw anawsterau technegol.
  • Sicrhewch fod gennych gysylltiad da a chyflymder rhyngrwyd i sicrhau bod modd defnyddio fideo-gynadledda heb ymyrraeth.
  • Mae cyfrifiadur neu liniadur yn well – bydd sgrin ffôn yn rhy fach i hwyluso cyfathrebu iaith corff da.
  • Gallai defnyddio dwy sgrin fod yn ddefnyddiol i'ch galluogi i weld MARS a'r person arall.
  • Os ydych yn defnyddio gliniadur, sicrhewch fod digon o dâl batri ar eich dyfais cyn y cyfarfod gwerthuso, neu gallwch ei gysylltu â'r prif gyflenwad.
  • Anfon gwahoddiad cyfarfod sawl diwrnod cyn cynnwys unrhyw gyfrinair a chyfarwyddiadau eraill i ymuno.

Meithrin cydberthynas a sefydlu disgwyliadau'r cyfarfod: 

  • Trafodwch gyda'r meddyg sut y bydd y cyfarfod yn rhedeg, gan nodi'r disgwyliadau, er enghraifft pa mor hir y bydd yn ei gymryd. Mae hwn yn gyfle i ddechrau meithrin perthynas.
  • Cytuno ar gynllun wrth gefn os oes anawsterau technegol ar y diwrnod. Efallai y byddwch am gyfnewid rhifau ffôn i sortio problemau allan.
  • Rhoi gwybod i'r meddyg sy'n cael ei werthuso y bydd angen tynnu llun o'r holl dystiolaeth neu ei sganio a'i lanlwytho i'r MARS gan na fydd cyfle i weld cofnodion papur.

 

 


Previous

Next

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau