Pryd y mae'n briodol cael rhith-arfarniad a beth yw'r manteision?

Ar ôl y cyfnod cloi, bydd y gwerthusiadau'n canolbwyntio ar lesiant a chefnogaeth. O fewn yr uned, rydym wedi bod yn ystyried y ffordd orau o gynorthwyo'r broses o arfarnu ac ailddilysu wrth symud ymlaen, mewn sefyllfa lle y gallai'r dirwedd fod yn wahanol iawn ar ôl cloi. Bydd arfarniadau rhithwir, sy'n digwydd dros ryw fath o alwad fideo, yn opsiwn a ddefnyddir gan nifer fwy o feddygon wrth i'r arfarnu ailddechrau er mwyn cynnal ymbellhau cymdeithasol a lleihau teithio. Mae pandemig COVID-19 yn creu angen brys i gynyddu gweithio o bell ar draws y system iechyd a gofal i atal y feirws rhag lledu. Mae rhith-arfarniad yn gyfarfod gwerthuso sy'n digwydd dros lwyfan rhithwir neu feddalwedd a heb ei gynnal mewn amgylchedd wyneb yn wyneb. Er ei bod yn amhosibl ail-greu'r berthynas o werthuso wyneb yn wyneb yn llwyr, gobeithiwn y bydd y canllawiau hyn yn rhoi'r hyder i chi i dawelu eich meddwl pan fydd yn amser i chi werthuso.


Previous

Next

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau