Tiwtorialau

Mae cyfoeth o ganllawiau ar gael ar-lein ar gyfer y gwahanol lwyfannau a meddalwedd cyfarfodydd rhithwir, mae'r dolenni a'r fideos isod yn sampl fach sy'n canolbwyntio ar sut i ddechrau eu defnyddio. Ceir canllawiau pellach ar ymarferoldeb ychwanegol pob un ar y tudalennau hynny mewn gwahanol adrannau. 

Un swyddogaeth y gallech ddymuno ei defnyddio, ac y mae gan y rhan fwyaf o lwyfannau y gallu, yw rhannu eich sgrin gyda'r rhai rydych yn cwrdd â nhw.  Gall hyn fod yn ddefnyddiol iawn i'ch galluogi chi a'r gwerthusai i weld dogfen neu dudalen we rydych yn edrych arni, ac yn cytuno ar unrhyw sylwadau sy'n cael eu hysgrifennu neu i gadarnhau pa gofnod i'w drafod. Rydym yn cynghori mai dim ond am gyfnodau byr y byddwch yn defnyddio'r cyfleuster sgrîn rannu ac yn dychwelyd i ryngweithio rhithwir wyneb yn wyneb pan fydd y meysydd angenrheidiol wedi cael eu trafod/cytuno. Mae cysylltiadau cyfarwyddyd wedi'u cynnwys ar gyfer tiwtorialau rhannu sgrin ar bob platfform/meddalwedd.

Nid yw llwyfannau a ddefnyddir yn bennaf ar ddyfeisiau symudol megis WhatsApp, FaceTime a Google Duo yn ymddangos i fod â swyddogaeth rhannu sgrin.

 

 

 

 

 

 


Previous

Next

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau