Beth yw Arfarniad Rhithwir?

O ran yr adnodd hwn rydym yn diffinio rhith-arfarniad fel cyfarfod gwerthuso sy'n digwydd dros lwyfan rhithwir neu feddalwedd, e.e. Skype, ac nid yw'n cael ei gynnal mewn amgylchedd ffisegol wyneb yn wyneb.

Mae Canllaw’r GMC Having an annual whole practice appraisal yn dweud:

Eich cyfrifoldeb chi yw cael arfarniad blynyddol sy'n:

  • cael ei gynnal gyda'r gwerthuswr a'r gwerthusai yn yr un ystafell, neu drwy gyswllt fideo, fel bod y naill yn weladwy i'r llall

Mae amrywiaeth eang o lwyfannau a meddalwedd rhith-gyfarfod ar gael, ac efallai y bydd llawer o bobl yn awr yn gyfarwydd â hwy ers y pandemig coronafirus. Bydd yr adnodd hwn yn rhoi arweiniad ar lwyfannau gwahanol yn yr adrannau pellach.


Next

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau