Dychwelyd i Arfarnu

Module created Awst 2020

Canllaw i’r Rhai a Arfarnir ac i Arfarnwyr 

Pebbles in water image

Ym mis Mawrth 2020 argymhellodd y Prif Swyddog Meddygol y dylid atal y broses arfarnu dros dro er mwyn galluogi meddygon i ganolbwyntio eu sylw ar ddarparu gofal.  Wrth i'r broses arfarnu ailddechrau ledled Cymru o 1 Hydref ymlaen, bydd llawer o feddygon yn cynnal eu harfarniad cyntaf yng nghyd-destun y pandemig.

Nod yr adnodd hwn yw rhoi arweiniad ar sut y gellir cynnal arfarniad meddygol yn ystyriol ac yn effeithiol gan ganolbwyntio ar les a chymorth.  

Fe'i datblygwyd gan yr Uned Gymorth Ail-ddilysu mewn cydweithrediad â Dr Rob Morgan, Arfarnwr Meddyg Teulu ac Is-gadeirydd Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol Cymru.

 

 

 


Next

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau