Gwybodaeth Ategol y Cyngor Meddygol Cyffredinol

Deunydd ategol ar gyfer arfarnwyr/y rhai a arfarnir ar gyfer arfarniad cyntaf yn dilyn y pandemig

 

Cyd - destun

Mae'r Cyngor Meddygol Cyffredinol yn disgwyl bob blwyddyn y bydd Meddygon yn defnyddio gwybodaeth ategol i ddangos eu bod yn parhau i fodloni'r egwyddorion a'r gwerthoedd a nodir mewn Ymarfer Meddygol Da. Mae'r canllawiau sy'n nodi'r wybodaeth ategol y mae angen i feddygon teulu ei darparu yn ystod arfarniad blynyddol ac mae pa mor aml y dylid ei darparu hefyd yn rhoi rhagor o fanylion am sut y gellir defnyddio neu drafod y wybodaeth yn ystod yr arfarniad.

Mae'r wybodaeth ategol y mae'n rhaid i feddygon teulu ei chyflwyno i'w arfarnu yn dod o dan bedwar pennawd cyffredinol:

 

GMCCym

Mae Ymarfer Meddygol Da wedi'i strwythuro o amgylch pedwar maes eang sy'n disgrifio'r gwerthoedd a'r ymddygiadau proffesiynol a ddisgwylir mewn unrhyw Feddyg. Mae gan bob parth nifer o briodoleddau. Gellir cynnwys pob Parth gyda thystiolaeth arfarnu sy'n deillio o elfennau megis; DPP, QIA, SEA, Adborth neu Gwynion a Chanmoliaeth, fel y dangosir isod:

GMCcym

 


Previous

Next

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau