Helpu claf i baratoi ar gyfer dychwelyd i'r gwaith

Meddyg yn siarad â chlaf

Pan fydd unigolyn yn paratoi i ddychwelyd i'r gwaith, gall y diwrnod cyntaf ymddangos yn frawychus ac yn rhwystr anorchfygol. O ganlyniad, efallai y bydd gan y meddyg teulu a'r claf farn wahanol iawn am ddyddiad addas i ddychwelyd i'r gwaith. Yn naturiol, gall hyn arwain at wrthdaro a gwrthwynebiad. Mae'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch16 yn cynnig rhai awgrymiadau i helpu cleifion gyda'r cyfnod anodd hwn. Rhoddir yr awgrymiadau hyn isod yn Ffigur 7. Efallai y bydd y meddyg teulu yn gweld bod trosglwyddo'r awgrymiadau hyn i'r claf, yn ei helpu i 'baratoi at weithio'17 ac felly mae llai o ymwrthedd a gwrthdaro yn cael ei wynebu pan fydd ' 'Nodyn Ffitrwydd'6' gyda dyletswyddau diwygiedig/dychwelyd i'r gwaith yn raddol yn cael ei ysgrifennu.

Ffigur 7: Awgrymiadau ar gyfer cynorthwyo claf i baratoi ar gyfer gweithio

  • Cadwch mewn cysylltiad â chydweithwyr/rheolwr llinell, hyd yn oed os mai dim ond drwy sgyrsiau ffôn achlysurol y mae hynny.
  • Os ydych yn teimlo y gallwch wneud hynny, beth am ymweliad anffurfiol, yn ystod amser coffi/cinio i gael cwpanaid o goffi?
  • Dywedwch wrth eich rheolwr llinell beth fyddai'n eich helpu i ddychwelyd i'r gwaith.
  • Os ydych chi'n teimlo'n hapus i wneud hynny, beth am ofyn i'ch cyflogwr ysgrifennu at eich meddyg teulu ynglŷn â'ch swydd ac unrhyw addasiad a allai eich helpu i ddychwelyd i'r gwaith?
  • Trafodwch 'Gynllun Dychwelyd i'r Gwaith' â'ch rheolwr llinell 16, a allai gynnwys 'dychwelyd yn raddol' neu 'ddyletswyddau diwygiedig' am gyfnod. Gallai addasiadau o'r fath effeithio ar eich cyflog. Fodd bynnag, dylai eich adran adnoddau dynol neu eich rheolwr llinell allu rhoi gwybodaeth i chi am hyn, ar gais.
  • Os oes unrhyw broblemau o ran dychwelyd i'r gwaith, siaradwch â'ch rheolwr llinell, gan ei bod yn bosibl y byddant yn gallu helpu. Cofiwch, os na fyddwch yn cysylltu â'ch cyflogwr, efallai y bydd yn rhaid iddynt wneud penderfyniadau amdanoch heb wybod eich anghenion.

Previous

Next

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau