Llawfeddygaeth y pen a'r gwddf

Llawdriniaeth Lawfeddygol  Yn argymell dychwelyd i gyflogaeth nad yw'n waith llaw  Yn argymell dychwelyd i gyflogaeth gwaith llaw Cyngor arall
Hemi-thyroidectomi 2 wythnos 3-8 wythnos

Gall gweithrediad thyroid effeithio dros dro ar gryfder y llais. Gall hyn fod yn ffactor i'w ystyried os yw'r swydd yn rhoi pwysau mawr ar leferydd, er enghraifft, athrawon, gweithwyr canolfannau galwadau. Gall y lleferydd fynd yn lluddedig wrth iddo gael ei ddefnyddio yn ystod y dydd.

Cyngor gyrru: Ymarfer gyrru am yn ôl a gwirio smotiau dall tra bod y car yn llonydd cyn ceisio gyrru.

Thyroidectomi lled-gyflawn 2 wythnos 3-8 wythnos

Yn hwy os caiff chwarennau parathyroid eu tynnu

Gall gweithrediad thyroid effeithio dros dro ar gryfder y llais. Gall hyn fod yn ffactor i'w ystyried os yw'r swydd yn rhoi pwysau mawr ar leferydd, er enghraifft, athrawon, gweithwyr canolfannau galwadau. Gall y lleferydd fynd yn lluddedig wrth iddo gael ei ddefnyddio yn ystod y dydd.

Cyngor gyrru: Ymarfer gyrru ar yn ôl a gwirio smotiau dall tra bod y car yn llonydd cyn ceisio gyrru.

Thyroidectomi cyflawn 2 wythnos 3-8 wythnos  Mwy o amser i ffwrdd ar gyfer cemotherapi

Gall gweithrediad thyroid effeithio dros dro ar gryfder y llais. Gall hyn fod yn ffactor i'w ystyried os yw'r swydd yn rhoi pwysau mawr ar leferydd, er enghraifft, athrawon, gweithwyr canolfannau galwadau. Gall y lleferydd fynd yn lluddedig wrth iddo gael ei ddefnyddio yn ystod y dydd.

Cyngor gyrru: Ymarfer gyrru ar yn ôl a gwirio smotiau dall tra bod y car yn llonydd cyn ceisio gyrru.

Tynnu chwarren barotid  2 wythnos  Efallai'n hirach  
Tynnu chwarren submandibaidd 7-14 diwrnod 2-3 wythnos  

 


Previous

Next

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau