Module 3: Making an effective business case

Ydych chi wedi cael syniad erioed – dim ond i rywun ofyn i chi lunio achos busnes? Bydd yr adran hon yn egluro natur achos busnes a’i ddiben, ac yn cynnig cyngor ar sut i lunio achos busnes.

Gallwch ddefnyddio’r daflen waith hon ynghyd â’r fideos isod.

A oes rhywun wedi gofyn i chi lunio achos busnes erioed? Os felly, sut oeddech chi’n teimlo?

 Os nad ydych wedi cael cais o’r fath, a fyddai’n rhwystr i chi ddatblygu syniad?

 

Beth fyddech yn ei gynnwys mewn achos busnes amlinellol ar gyfer eich syniad (os oes gennych un)?

 

Sut byddech chi’n crynhoi’ch syniad ar gyfer achos busnes amlinellol?

 

Pa feini prawf y byddech yn eu defnyddio er mwyn gwerthuso’r dewisiadau ar gyfer eich syniad? Sut y byddech yn eu pwysoli?

 

Beth yw peryglon eich syniad? Ceisiwch feintioli’r peryglon trwy ddefnyddio’r system sgorio sydd wedi’i hawgrymu.

 

Sut gallech chi sicrhau bod eich achos busnes yn ddiddorol?

 

Beth ydych chi wedi’i ddysgu? Pa newidiadau y byddwch yn eu gwneud?


Previous

Next

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau