Awgrymiadau ar gyfer Dysgu Pellach

Llongyfarchiadau!

Rydych yn awr wedi cwblhau'r modiwl ar Amrywiaeth Rhywedd – dyma rai awgrymiadau ar gyfer dysgu pellach:

  • Trefnu hyfforddiant ymwybyddiaeth 'traws' i staff y feddygfa
  • Sicrhau bod gweinyddwyr y feddygfa'n gwybod sut i newid enwau a dynodiadau rhywedd ar gofnodion meddygol
  • Creu rhybudd ad-alw ar y system ar gyfer cleifion a newidiodd eu dynodiad rhywedd i sicrhau eu bod yn cael cynnig y rhaglenni sgrinio cenedlaethol cywir

Adborth

Er mwyn rhoi adborth ar y modiwl hwn, dilynwch y ddolen hon, byddwch yn cael eich cymryd at holiadur byr a fydd yn cymryd 5 munud i'w gwblhau.


Previous

Next

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau