Enghreifftiau o Achosion; Cwestiwn 1 - Vivian

Mae Vivian yn 67 oed ac yn byw gyda'i gwraig, Ellen.

Ar ôl trawsnewid dros ddeng mlynedd yn ôl, mae'n ystyried ei hun i fod yn 'fenyw gyda hanes traws'. Cafodd lawdriniaeth yn cynnwys orcidectomi felly er mwyn gwarchod ei hesgyrn mae'n cymryd dos isel o estradiol.

Mae newydd gofrestru yn eich meddygfa ac am ryw reswm nid oedd ei HRT wedi'i gynnwys ar ei phresgripsiwn amlroddadwy.

Mae'n dod i'ch gweld i ddatrys y mater ond mae'r sesiwn ymgynghori'n cael dechrau anffodus iawn drwy ei cham-ryweddu (cyfeirio ati fel rhywedd nad yw'n uniaethu â fo) wrth wneud apwyntiad iddi dros y ffôn.

 

With regard to her gender identity, Vivian might describe herself as:

A

a lesbian

B

a transvestite

C

transgender

D

intersex

E

A, and C

 


Previous

Next

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau