Cwestiwn 2 - Remi

Mae Remi'n fyfyriwr prifysgol 27 oed wedi eu pennu'n fenywaidd pan gawsant eu geni. Maen nhw'n uniaethu fel anneuaidd ac wedi newid eu henw drwy weithred newid enw, ond mae'r trawsnewid cymdeithasol wedi bod yn anodd. Er bod y toiledau ar y campws yn rhywedd-niwtral, mae mynd i unrhyw le arall mewn byd 'deuaidd' wedi bod yn anodd iawn.  

Cyn bo hir bydd Remi'n cael llawdriniaeth masectomi dwyochrog i greu brest fflat oherwydd mae'r rhwymynnau'n anghyffyrddus a chyfyngus iawn. Achosodd ddatblygiad y bronnau wewyr meddwl mawr drwy gydol y glasoed, ac mae'r teimlad yn parhau. Nid oes diddordeb ganddynt mewn therapi hormonaidd croesrywiol. Maen nhw'n cael trafferth darbwyllo staff derbynfa'r feddygfa i newid eu cofnod meddygol i ddangos eu henw, teitl a'u dynodiad rhywedd-niwtral newydd, felly maen nhw'n gwneud apwyntiad i'ch gweld i drafod y mater.

 

  

Regarding patients with a non-binary gender identity:

A

there is often an underlying intersex condition

B

he/him or she/her pronouns are used interchangeably

C

chest or “top” surgery cannot precede testosterone therapy

D

“unspecified” or “unknown” can be used as a gender marker on the medical record

E

‘X’ is a valid gender category in the UK

F

they are able to acquire a UK Gender Recognition Certificate (GRC) denoting their non-binary gender


Previous

Next

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau