Cwestiwn 4 - Ibrahim

Ibrahim v2Mae Ibrahim yn 19 oed ac wedi'i bennu'n fenywaidd ar ei enedigaeth. Mae wedi ffoi o Sawdi Arabia i ofyn am loches yn y DU. Daeth i'ch gweld gydag anafiadau hunan-niwed a theimladau o anobaith, yn enwedig ynghylch ei hunaniaeth ryweddol. Mae'n teimlo bod ei iechyd meddwl wedi gwaethygu ers dweud wrth ei rieni chwe mis yn ôl ei fod yn ddyn 'traws'. Maen nhw'n meddwl fod y peth yn bechod ac yn parhau i ddefnyddio ei enw a'i ragenwau benywaidd blaenorol. Mae'n dweud ei fod yn ddiweddar wedi cael meddyliau cythryblus ei fod yn "erchyll o beth ac y bydd wastad yn fenyw". Mae'n cysgu a bwyta'n wael a deffro'n gynnar yn y bore. Dyma'r tro cyntaf iddo hunan-niweidio ei hun, gan ddefnyddio llafn i wneud cytiau arwynebol.

Mae'n edrych yn flinedig ond yn drwsiadus. Nid yw'n dal eich llygad ond yn ysbeidiol ac mae'n siarad braidd yn swrth a difywyd. Mae ganddo feddyliau negyddol ac weithiau am ladd ei hun, ond mae'n hollol bendant bod ei grefydd yn gwahardd hyn ac na fyddai byth yn gwneud y fath beth. Nid yw'n chwit chwat na chynhyrfus wrth siarad ac nid oes tystiolaeth o seicosis.

 

He would like your help with his low mood, and to be referred to a GIC (Gender Identity Clinic). Do you:

A

Suggest that depression might be creating this gender confusion and that his mood should be stabilised as a priority before he becomes more unwell

B

Explain that before a GIC referral can be made it is important that his parents are fully on board, as changes with testosterone like facial hair are permanent

C

Suggest that he has depression which is likely to be linked to the distress his parents are creating around his gender identity. Suggest treatment options and make a simultaneous referral to the GIC

D

Having a trans identity is higher risk for psychosis, so refer him directly to the CMHT for crisis intervention


Previous

Next

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau