Cewstiwn 3 - Rupert

TransBoy

Mae Rupert yn 12 oed ac yn dod i'ch gweld gyda'u mam yn cwyno am beswch, mynd yn fyr eu gwynt a gwichian. Mae ganddynt asthma sydd fel arfer wedi'i reoli'n dda ond mae'n dymor feirysau. Wrth i chi gofnodi'r hanes, rydych yn sylwi bod Remi'n gwisgo blows yn lle crys fel rhan o'u gwisg ysgol. Wrth archwilio'r frest, rydych yn sylwi eu bod yn gwisgo bra chwaraeon.  Mae ganddynt wichian ysbeidiol ond dim sŵn cras. 

Nid oes gan Rupert wres ac mae eu hanadlu'n normal. Nid oes llysnafedd o'r tonsils ond mae'r llwnc a thu mewn i'r glust braidd yn goch.  Wrth fesur llif yr anadl, rydych yn sylwi eu bod wedi paentio eu hewinedd. Mae Rupert yn rhoi'r mesurydd anadl i lawr ac yn edrych ar eu mam, yn amlwg gydag embaras a braidd yn ypset. 

Mae ei mam yn egluro bod Rupert am gael ei galw'n Jodie ac yn gofyn a fyddai ots gennych ddefnyddio rhagenwau benywaidd. Rydych yn edrych ar y cofnod ac yn sylwi ar yr atgyfeiriad at GIDS (Gwasanaeth Datblygu Hunaniaeth Ryweddol). Beth wnewch chi nesaf? 

You glance at the record and notice the GIDS (Gender Identity Development Service) referral. What do you do next:

A

Suggest to mum that it might be a little too soon for Rupert to already be dressing as the opposite sex in public and that “he” is likely to be bullied for doing so

B

Add a read code of ‘transsexualism’ to the medical records

C

Agree to the name, but propose that Jodie should probably wait until she has a diagnosis from GIDS before presenting in this way

D

Acknowledge this and offer to make a note of it on the record

E

Move the consultation away from viral wheeze and on to gender identity

 

 


Previous

Next

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau