Cwestiwn 5 - Georgina

Georgina v2

 

 

Mae Georgina, sy'n 53 oed, yn cyflwyno ar frys gyda phoen yn eu brest. Yn ddiweddar dechreuodd y broses o drawsnewid yn feddygol i fod â hunaniaeth ryweddol fenywaidd ac er iddi roi'r gorau i ysmygu cyn dechrau HRT, mae ganddi ffactorau risg ar gyfer clefyd cardiofasgwlaidd.  Rydych yn penderfynu bod angen iddi fynd i'r ysbyty am ymchwiliadau pellach i'w phoen brest, oherwydd rydych yn amau ACS (syndrom coronaidd aciwt). Mae wedi newid ei chofnod meddygol ac yn gweithio'n llawn amser fel gyrrwr bysus. Mae'r amrediad cyfeiriol ar gyfer troponin yn rhyw-benodol.

 

You are composing a handover letter for the A&E Registrar, and in doing so will need to:

A

revert to birth sex as relevant for hospital blood testing

B

assume the patient’s pronoun will be ‘she/her’ given that she presents in a feminine way

C

ask permission to include reference to their trans status explaining why this is relevant in this scenario

D

confidentially mention their trans status to the paramedic but not put this into the written handover

E

B, and D


Previous

Next

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau