Sesiynau ymgynghori cadarnhaol gyda phlant a phobl ifanc

Mae chwarae croes-ryweddol a mynegi amrywiadau rhyweddol eraill mewn plentyndod yn rhan normal o ddatblygiad. Fodd bynnag, gall rhieni ddod i weld eu meddyg pan fydd plentyn yn dangos anhapusrwydd, gwewyr meddwl a gorbryder ynghylch eu hunaniaeth ryweddol.

Welsh Gender Service logo 002

Os yw plentyn ifanc yn cyfleu eu teimladau rhyweddol, mae'n bwysig peidio â diystyru hyn.

Dylech fod yn effro i'r posibilrwydd y gallai plant 'traws' fynegi gwewyr rhyweddol ar ffurf ymddygiad heriol, chwarae triwant, peidio talu sylw, gorbryder cymdeithasol a hunan-niweidio.

Fel rheol, er y gall hunanfynegiant plentyn newid dros amser, yr unig ffordd o osgoi gwneud niwed i'w lles yw drwy gofleidio eu hunaniaeth a sut y maen nhw'n profi'r byd rhyweddol yn y funud.4

Yn y senario hwn, mae mam Jodie eisoes yn cefnogi ei phlentyn i wneud newid rhannol i'w rôl rhywedd-gymdeithasol, gan gynnwys newid enw a rhagenw, a mân newidiadau i'r ffordd y mae'n gwisgo, i wneud iddi deimlo'n fwy cyffyrddus. Mae'n debyg y bydd yr ysgol leol yn rhan o gefnogi'r broses hon, ond gall lefelau cynwysoldeb ac ymgysylltu amrywio. 

Ni ofynnwyd am newid y cofnod meddygol yn ffurfiol ond byddai'n briodol awgrymu rhoi nodyn ar y system fel bod Jodie'n cael ei galw wrth ei henw dewisol ac er mwyn osgoi ei chamryweddu (defnyddio anerchiad nad yw'n adlewyrchu rhywedd dewisol person). Rhaid defnyddio'r enw a'r rhagenw y gofynnwyd am eu defnyddio a pheidio â phatholegeiddio'r broses drwy ychwanegu codau darllen diagnostig i'r nodiadau. Yn sicr nid yw newid rôl rhywedd-gymdeithasol yn golygu bod angen i arbenigwr hunaniaeth ryweddol gymeradwyo hyn ymlaen llaw.

Yn olaf, ni ddylai'r hunaniaeth ryweddol fod y prif ffocws os yw'r claf yn dod i'ch gweld am reswm arall. Yn naturiol byddai'n syniad da holi a oes angen cymorth ar y teulu i gael eu cyfeirio at wasanaethau eraill, ond yn y senario hwn mae gan Jodie URTI a gwaethygiad asthma.

GenderD1W v2


Previous

Next

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau