Astudiaethau achos

llengoedd gwyn o dan y tafod

Aeth claf benywaidd yn ei 60au hwyr i weld ei deintydd yn cwyno am lwmp di-boen o dan ei dannedd gosod isaf oedd wedi bod yn bresennol am 6 wythnos. Nid oedd unrhyw arwyddion na symptomau eraill yn bresennol.  Adroddodd ei bod oes wedi ymweld â’i fferyllydd lleol a awgrymodd Bonjella a’i chynghori i weld ei meddyg teulu. Aeth hefyd i weld ei meddyg teulu a ragnododd wrthfiotigau iddi ar gyfer y briw fis ynghynt. Archwiliodd y deintydd yr ardal ac atgyfeirio’r claf yn syth gan ddefnyddio llwybr brys 2 wythnos i gleifion ar gyfer canserau a amheuir. Dangosodd canlyniadau’r biopsi bod y briw yn garsinoma celloedd cennog. Cafodd driniaeth lawfeddygol.

Rhai astudiaethau achos a gyhoeddwyd:
Previous

Next

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau