Llwybrau atgyfeirio

Mae gan bob ardal lwybr atgyfeirio ar gyfer achosion o ganserau a amheuir. Defnyddiwch y llwybr lleol a cheisiwch help os bydd angen.

Os ydych yn amau canser y geg, atgyfeiriwch. llengoedd gwyn o dan y tafod

Atgyfeiriwch yn uniongyrchol os ydych yn gallu gwneud hynny, yna:

Atgyfeiriwch at yr adran lawdriniaeth enol-wynebol neu feddygaeth y geg

Neu

Defnyddiwch lwybr brys ar gyfer canser a amheuir

Os na allwch atgyfeirio’n uniongyrchol,

Atgyfeiriwch at ddeintydd neu feddyg

Ym mhob achos:

 

Nodwch bod yr achos yn un brys

Dilynwch yr atgyfeiriad (os nad ydych wedi clywed yn ôl mewn 10 diwrnod, dilynwch yr achos)

Defnyddiwch y ffurflenni cywirllengoedd gwyn o dan y tafod

 

Os gwelwch friw ne wlser, ond nad ydych yn amheus yn syth, cofiwch ddilyn yr achos i wirio ei fod wedi gwella. Os nad ydych yn sicr, ceisiwch farn arall. 


Previous

Next

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau