Cefndir

Mae cur pen yn eithriadol gyffredin yn y DU. Bydd y rhan fwyaf o bobl yn rheoli cur pen achlysurol eu hunain, bydd rhai yn cymryd meddyginiaeth OTC ohonynt eu hunain, ond bydd cyfran fechan yn mynd i weld y fferyllydd neu Bractis Cyffredinol.  

Mathau o gur pen (a drafodir yn fanylach yn ddiweddarach yn y modiwl) 

Cur pen sylfaenol 

Cur pen math tensiwn (a elwir weithiau yn “arferol”) 

 • Meigryn (ac is fathau) 
 • Cur pen clwstwr (a seffalagiau awtonomig trigeminol prinnach) 
 • Anhwylderau cur pen sylfaenol eraill (e.e. cur pen a ysgogir gan oerni) 

Cur pen eilaidd 

 • Cur pen anhwylder seiciatrig 
 • Cur pen gorddefnyddio meddyginiaeth 
 • Cur pen rhoi’r gorau i gymryd meddyginiaeth (yn cynnwys cur pen rhoi’r gorau i yfed alcohol) 
 • Cur pen trawma pen neu wddf 
 • Cur pen anhwylder fasgwlaidd (e.e. SAH neu GCA) 
 • Cur pen mewngranial (briw meddiannu gofod, pwysedd gwaed uchel mewngranial idiopathig) 
 • Cur pen a achosir gan haint (nail ai haint mewngranial neu systemig) 
 • Cur pen a chosir gan bwysedd gwaed uchel 
 • Cur pen a achosir gan e.e. sinysau, gwddf OA, glawcoma etc. 

Niwralgiau 

Niwralgiau trigeminol 

Poen wyneb canolog neu sylfaenol 

Er bydd y modiwl yn mynd ymlaen i drafod nifer or rhain yn fanwl, mae Dosbarthiad Anhwylderau Cur Pen Rhyngwladol, 3ydd Argraffiad (fersiwn beta)   yn disgrifio pob un o’r rhain a’r is-grwpiau mewn manylder trylwyr. Nid yw’r grŵp sydd yn datblygu’r canllawiau yn argymell bod yr adnodd yn cael ei ddefnyddio i ddysgu am yr holl is-grwpiau gwahanol, ond yn hytrach fel deunydd cyfeirio, petai anhawster diagnostig yn codi. 


Next

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau