Analgesia

Mewn perthynas â meddyginiaeth

 • paracetamol yw’r feddyginiaeth a ddewisir gyntaf (er mai cyfyngedig yw’r dystiolaeth mewn perthynas â’i effeithiolrwydd)
 • os na fydd paracetamol yn cynnig digon o reolaeth ar y boen, cynigiwch
  • gyffuriau gwrthlidiol steroidol (NSAID) a/neu
  • opioidau gwan
 • ystyriwch fuddion a risgiau posibl y meddyginiaethau yma a dewis y claf wrth ragnodi meddyginiaethau
 • os rhagnodir NSAID neu atalyddion COX-2 i bobl dros 45 oed, ystyriwch yr angen i ragnodi atalydd pwmp proton (PPI)
 • ystyriwch ragnodi carthydd gydag opioidau hefyd er mwyn gwrthwneud effeithiau opioidau, oherwydd gall straen wrth garthu waethygu poen cefn.
 • anelwch am y ddos isaf sydd ei hangen i leddfu symptomau
 • Wrth ragnodi opioidau, argymhellir cyfryngau effaith byr yn ysbeidiol yn hytrach nag yn amodol ar boen.
 • Mae tystiolaeth yn awgrymu bod NSAIDS yn effeithio i raddau o ran lleddfu poen yn y tymor byr oii gymharu â plasebo, ond nid oes unrhyw fuddion o’i gymharu â paracetamol, analgesia nacrotig neu ymlacwyr cyhyrol.

Previous

Next

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau