Gorbryder

Mae gan bob un ohonom wahanol ffyrdd o ymdopi â straen. Mae rhai pobl yn disgrifio teimlad o ‘anniddigrwydd’ neu ‘densiwn’. Gall amlygu ei hun fel anhunedd neu golli chwant bwyd, canolbwyntio gwael neu annifyrrwch. Ni fydd yr emosiwn yma angen triniaeth yn aml, ond gall gorbryder gormodol neu barhaus fod yn niweidiol. Er mai dyma un o’r emosiynau mwyaf elfennol sydd yn gysylltiedig â salwch, gall effeithio’n fawr ar ymgynghori a gofal iechyd. Gall gorbryder dwys arwain at fwy o boen oherwydd y cyfryngu sympathetig cynyddol, a thrafodir y driniaeth ar y tudalennau canlynol.


Previous

Next

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau