Cwynion meddygol cyffredin (a llai cyffredin) cerddorion.

 

Dros yr ychydig dudalennau nesaf, byddwn yn trafod cwynion meddygol cyffredin cerddorion fel a ganlyn:

 • RSI (anaf straen ailadroddus)
 • Anafiadau cyhyrysgerbydol a gorddefnyddio eraill
 • Problemau nerfol
 • Dystonia ffocal cerddorion
 • Syndrom allfa thorasig
 • Problemau iechyd meddwl gan gynnwys bod yn gaeth i alcohol a chyffuriau
 • Gorbryder am berfformio
 • Problemau ENT
 • Problemau gastroberfeddol
 • Problemau'r geg/deintyddol
 • Problemau anadlu
 • Problemau'r croen, y llygaid a'r ymennydd

Previous

Next

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau