Problemau abdomenol

  1. a) Adlif gastroberfeddol

Mae cantorion mewn perygl arbennig o gael adlif asid tawel, gyda'r symptomau'n cynnwys llai o gwmpas lleisiol, llais cryglyd, anghysur wrth ganu a llai o stamina lleisiol.

Fel arfer, mae gwella ffordd o fyw a chwrs o bwmp proton i atal asid stumog yn datrys symptomau. Mae osgoi prydau mawr cyn perfformiad a chyn mynd i'r gwely, a defnyddio sawl clustog yn y gwely yn y nos yn ddefnyddiol hefyd.

Dangosodd astudiaeth 27 hefyd fod mwy o achosion o adlif gastroberfeddol mewn chwaraewyr chwythbrennau, yn enwedig ffliwtwyr a chwaraewyr offerynnau corsen ddwbl.

  1. b) Hernia.

Nid yw'n syndod bod chwaraewyr offerynnau pres a chwythbrennau, bagbibyddion a chantorion i gyd mewn mwy o berygl o gael hernia.

 


Previous

Next

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau