Carsinoma Celloedd Cennog (SCC)

Mae SCC yn diwmor malaen sy’n codi o ganlyniad i geratineiddio celloedd yr epidermis neu ei atodionGall droi’n ymledol yn ei leoliad a gall dyfu ar chwâl. 

Fel arfer, bydd SCC ar ffurf tiwmor nodylaidd wedi caledu sy’n ceratineiddio neu’n grawennog. Gall droi’n friw, neu gall fod ar ffurf wlser heb dystiolaeth o geratineiddioGallant waedu a byddant yn dyner yn aml wrth eu harchwilioOs yw’n bosibl bod claf wedi cael SCC croenol, dylid atgyfeirio’r achos fel achos tybiedig o ganser sy’n un brys. 

Yn gyffredinol, mae dau fath gwahanol o SCC: SCC sy’n ymddangos yn debyg i gelloedd normal (llai ffyrniga SCC nad yw’n ymddangos yn debyg i gelloedd normal i raddau cymedrol neu ddifrifol (mwy ffyrnig). 

SCC sy’n ymddangos yn debyg i gelloedd normal 

Gan amlaf, bydd y rhain yn tyfu’n arafach gydag arwyneb caledennol yn y cyfnodau cynnar. Tra bydd y tiwmor yn tyfu, bydd y ceratin a gynhyrchir a’r trwch cellog yn troi at ymledu cellog gan beri i’r arwyneb droi’n friw a bydd y twf yn digwydd yn bennaf ar yr ymylon a bydd arwynebedd cynyddol o feinwe gronynnog yn y canolGall yr arwyneb gael ei golligan ddatguddio wlser wedi caleduGall yr wlser hwn ddiferugwaedu a bod yn grawnllyd; gall ei ymylon fod wedi’u “tyllu allan”, tra gellir dweud bod wlser BCC yn un sydd ag ymylon mwy tonnog. 

SCC nad yw’n ymddangos yn debyg i gelloedd normal i raddau cymedrol neu ddifrifol 

Mae arwyneb ceratin mwy anhrefnus ar y rhain sydd yn aml yn denau ac o bosibl yn absennol. Gellir cael wlseriad gweladwy gyda thiwmor nad yw’n ymddangos yn debyg i gelloedd normal (anaplastig), lle gall y stratum corneum fod wedi’i eryduFe’i gwelir yn fwy aml ar wefusau a’r genitalia. Gall ymddangos yn debyg i feinwe gronynnog. (12) 


Previous

Next

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau