Ceratoacanthoma

Mae ceratoacanthomata (KA) yn friwiau ar y croen sy’n tyfu’n gyflym ac yn digwydd dros y corff, ar rannau o’r croen sy’n agored i’r haul yn bennafMaent yn diwmorau sy’n datblygu’n gyflym ac wedi’u ffurfio gan gelloedd cennog sy’n ceratineiddio ac yn tarddu o ffoliglau blew chwarennau sebwm.   

Gallant ymddangos yn debyg iawn i SCC sydd â golwg debyg i gelloedd normalGall eu hymddygiad wrth dyfu fod yn ffordd i wahaniaethu rhyngddynt a SCCGall KA dyfu’n gyflym dros 12wythnosMae’n dechrau ar ffurf ploryn crwn bach a solet o’r un lliw â’r croenBydd yn gymesur gan mwyaf, yn grwn gydag ysgwydd llyfn o groen a chnewyllyn ceratin yn ei ganolFel arfer bydd yn 1-2cm a gall fynd yn fwyMewn achosion prin, gall KA ymddangos yn felyn ac felly bron yn frasterog. 

Achoseg 

Mewn rhai lleoliadau, gall KA ddigwydd yn dilyn anaf i’r croenMae rhannau o’r croen sy’n agored i’r haul yn ffactor allweddol sy’n cyfrannu at eu lleoliad anatomegol. Maent yn fwy tebygol o effeithio ar wrywod nag ar fenywod 

Rheoli 

canllaw cyffredinol yw ei bod yn anodd gwahaniaethu ar sail glinigol a histolegol rhwng KA a SCC, felly dylid atgyfeirio’r achos fel USC i ymarferwyr gofal eilaidd er mwyn ei reoli ymhellach. Os bydd KA yn cael eu gadael heb eu trin, bydd nifer mawr ohonynt yn ymddatrys. (18) 


Previous

Next

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau