Therapi Adfer Hormonau

Module created Ebrill 2020 - Reviewed Ebrill 2023

 Cefndir 

Mae therapi adfer hormonau (HRT) wedi bod yn bwnc trafod amserol iawn ers blynyddoedd, gydag amryw o dreialon mawr yn ildio negeseuon cymysg iawn. Y gobaith gyda'r modiwl hwn yn rhoi adnodd i Feddygon Teulu fydd yn eu cynorthwyo i roi gofal HRT da i'w cleifion. Bydd yn cynnwys beth i'w ystyried wrth ragnodi HRT a hefyd yn ganllaw i lwybr triniaeth posib er mwyn codi ymwybyddiaeth o wahanol opsiynau rhagnodi priodol.


Next

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau