Manteision HRT

Mae'r Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal yn awgrymu'r canlynol:

  • Mae risg is o doriadau esgyrn brau yn ystod triniaeth, sy'n peidio â bod ar ôl gorffen y driniaeth. Os cymerir HRT am hirach, gallai'r fantais hon barhau am hirach.
  • Mae peth tystiolaeth bod HRT yn cael effaith ar fàs a chryfder y cyhyrau, er y credir y gallai'r effaith fod yn wellhaol
  • I ferched a gafodd fenopos cynamserol, mae cynnig triniaeth hormonau (gyda HRT neu'r bilsen atal cenhedlu gyfunol) a pharhau'r driniaeth tan oed y menopos naturiol, yn lleihau'r risg o glefyd cronig fel clefyd y galon ac osteoporosis. Yn benodol, mae HRT yn cael effaith lesol ar bwysedd gwaed o'i gymharu â'r bilsen atal cenhedlu gyfunol, ond mae'r ddwy driniaeth yn gwarchod yr esgyrn

Previous

Next

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau