Archwilio’r goes - parhad

  • Lipodermatosclerosis (LDS) mae’n ardal o groen poenus tynn sydd a meinwe isgroenol caled uwchben y ffêr. Mae hynny yn ganlyniad i ymdreiddiad ffibrin a llid ac mae’n arwain at siâp coes sydd yn debyg i fotel champagne ar ei phen i lawr.

 Leg Ulcer 6  lEG uLCER 5

  • Atrophie blanche. Ardaloedd gwyn o dwysedd capilari gostyngedig, sydd yn aml yn gysylltiedig â lipodermatosclerosis a gall fod yn boenus hefyd.

Leg Ulcer 7 

  • Gall ecsema gwythiennol gyflwyno ei hun fel ardaloedd o groen sy’n cosi, yn goch, diferu a chennog allai fod yn boenus; o ganlyniad i lid a ysgogwyd gan oedema sydd yn deillio o bwysedd gwaed uchel gwythiennol. Gall ecsema gwythiennol fod yn wlyb neu’n sych.

 Leg Ulcer 8

Noder: mae’r cyfan uchod yn cyfrannu at greu croen bregus a risg cynyddol o wlseriad ar y goes ac oedi o ran gwella.


Previous

Next

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau