Asesu wlserau

Mae angen asesu trylwyr er mwyn canfod y clefyd tanategol gyda’r nod o drin y clefyd a’r wlser ac er mwyn diystyru diagnosis amgen. Datganiad EWMA 5.2a: Mae’n rhaid i’r holl gleifion sydd yn cyflwyno wlseriad ar ran isaf y goes dderbyn asesiad cynhwysfawr.

Darllen ychwanegol

Management of patients with venous leg ulcers. Challenges and current best practice (2016) Journal of Wound Care,25; 6, Suppl, 1-67

 • Asesu safle’r wlser. Mae wlserau gwythiennol fel arfer wedi eu lleoli o dan y ben-glin ac uwchben y droed (gelwir yr ardal yma yn goesarn) neu o gwmpas y migwrn. Fel arfer mae’r wlserau yma yn fas iawn gydag ymylon afreolaidd sydd yn llethru’n raddol. Gwiriwch am unrhyw ymylon tanseiliol, rholedig neu ddyrchafedig oherwydd gallai hynny fod yn arwydd o falaenedd.
 • Cofnodwch fanylion am yr wlser, megis maint a dyfnder. Os yn bosibl, cymerwch lun a mesur y briw. Nodwch beth yw math y meinwe ar wely’r briw
 • Mae meinwe ronynnog yn feinwe coch ac iach

Leg ulcer v2

 • Gellir gweld bod meinwe hyper-ronnynog yn  gor-ronynnu neu’n gnawd marw.

Leg Ulcer 9

 • Mae meinwe epithelialeiddiol yn gelloedd sydd wedi eu pacio’n dynn sydd yn tyfu dros feinwe ronynnog er mwyn adfer yr epidermis. Maent yn binc eu lliw a gellir eu gweld ar ymylon y briw neu fel ynysoedd gwyn/pinc yng ngwely’r briw ble maent yn cael eu cynhyrchu mewn safleoedd ffoliglau blew. Mae’r meinwe yma yn arwydd o wella

Leg Ulcer 10

 • Cen, mae hwn yn feinwe nad yw’n hyfyw all fod yn feddal neu yn galed a sych ac fel arfer mae’n felyn.

Leg Ulcer 11

 • Mae meinwe necrotig yn ddu neu frown ac mae’n feinwe nad yw’n hyfyw

Leg Ulcer 12

 • Mae meinwe heintiedig yn tueddu i fod yn wyrdd (neu gall fod yn wyrdd llachar os bydd Pseudomonas Aeruginosa yn bresennol). Cofnodwch ganran yr holl fathau o feinwe yn y briw.

Leg Ulcer 13

 • Mae arwyddion o haint yn cynnwys wlser sydd yn tyfu ynghyd ag arogl newidiol, newydd neu ddrwg, a gall fod yna fwy o boen neu archwys. Bydd haint lleol yn cael ei gyfyngu i wely’r briw/croen peri-wlser, tra bod llid yr isgroen yn haint sydd yn ymledu i fyny’r goes. MAE LLID YR ISGROEN DWYOCHROL YN BRIN IAWN A GALLAI YMDEBYGU I ECSEMA GWYTHIENNOL HEINTIEDIG DWYOCHROG

 

 • Aseswch am glefyd fasgwlar perifferol (bydd angen gwneud hynny cyn dechrau’r therapi cywasgu) - chwiliwch am golli blew, gwelwedd, oeri ac ymddangosiad croendywyll ar ran isaf y goes. Aseswch ail-lenwad capilari (mae >4 eiliad yn arwydd o ddiffyg gwythiennol).

 

 • Archwiliwch yr ardal o gwmpas y briw er mwyn asesu am fwydo, llid yr isgroen, erythema neu ecsema faricos.

 sigvaris ceap classifications


Previous

Next

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau