Anghlinigol

Popeth am Archwilio
Popeth am Archwilio

Ar gyfer pwy mae’r adnodd yma?

Dyluniwyd yr adnodd yma yn bennaf ar gyfer meddygon teulu sydd yn dymuno cynnal archwiliad clinigol. Mae’n a…

Read more
Sgiliau ymgysylltu a dylanwadu
Sgiliau ymgysylltu a dylanwadu

Mae’r modiwl addysg hwn yn dwyn ynghyd gyflwyniadau nifer o hwyluswyr y rhaglen 3D (Datblygu Meddygon i Ddarparu). Mae'r rhaglen 3D yn cael …

Read more
Sgiliau arfarnu uwch
Sgiliau arfarnu uwch

Mae’r adnodd hyfforddi hwn wedi’i ddatblygu i helpu arfarnwyr meddygol i fyfyrio ar eu sgiliau presennol, fel cyfeiriad at arferion gorau ac…

Read more
Ymarfer myfyriol
Ymarfer myfyriol

Pan fyddwch yn oedi i edrych yn y drych un bore - ac edrych o ddifri - a dwi’n golygu oedi, archwilio’n fanwl y gwallt gwyn, y crychau’n y c…

Read more
Dychwelyd i'r gwaith
Dychwelyd i'r gwaith

Mae gan ddiwydiannau Prydain gysylltiad hir â deddfwriaeth iechyd a diogelwch sy'n rhychwantu dros 150 o flynyddoedd1. Roedd Deddf Iechyd a …

Read more
Pan oedd Bill yn wael
Pan oedd Bill yn wael

Yn aml iawn mae problemau gyda systemau yn amharu ar daith esmwyth y claf drwy ofal iechyd. Gall yr ymarferion yma helpu eich tîm i ganfod u…

Read more
Cyflwyniad i hyfforddiant
Cyflwyniad i hyfforddiant

 

Cyflwyniad i fodiwl Hyfforddi mewn Arfarnu Meddygol 

Dyluniwyd yr e-fodiwl hwn fel adnodd ar gyfer datblygiad proffesiynol ar gyfer Arfa…

Read more
Arfarnu, Ail-ddilysu a MARS
Arfarnu, Ail-ddilysu a MARS

Medical appraisal in Wales is designed to be supportive & developmental, it should acknowledge past development whilst framing plans for progress. Revalidation has medical appraisal firmly at the centre of information gathering

Read more
Cynllun Cerdyn Melyn
Cynllun Cerdyn Melyn

All medicines can cause unwanted side effects in some patients. Many of these will cause little harm. However, some of these adverse drug reactions (ADRs) will be associated with significant morbidity or even mortality.

Read more
Diogelu Plant
Diogelu Plant

Mae cadw plant a phobl ifanc yn ddiogel yn rhywbeth y mae’n rhaid i bob oedolyn ei ystyried, a dylai pawb fod yn wyliadwrus o arwyddion a ga…

Read more
Iechyd Meddwl yn ystod Covid-19
Iechyd Meddwl yn ystod Covid-19

This module has been written for GPs to advise on how to manage people with mental health conditions during the COVID-19 pandemic.

Read more
Canllawiau Arfarnu Rhithwir
Canllawiau Arfarnu Rhithwir

Croeso i'n hadnodd sy‘n rhoi arweiniad i Arfarnwyr sy'n cynnal gwerthusiadau rhithwir.

Newidiodd y pandemig coronafirws y ffordd mae meddyg…

Read more

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau