Anghlinigol

Audit teaser
Popeth am Archwilio

Ar gyfer pwy mae’r adnodd yma?

Dyluniwyd yr adnodd yma yn bennaf ar gyfer meddygon teulu sydd yn dymuno cynnal archwiliad…

Read more
Engaging and influencing teaser
Sgiliau ymgysylltu a dylanwadu

Mae’r modiwl addysg hwn yn dwyn ynghyd gyflwyniadau nifer o hwyluswyr y rhaglen 3D (Datblygu Meddygon i Ddarparu). Mae'r rhaglen…

Read more
Enhanced Appraiser skills
Sgiliau arfarnu uwch

Mae’r adnodd hyfforddi hwn wedi’i ddatblygu i helpu arfarnwyr meddygol i fyfyrio ar eu sgiliau presennol, fel cyfeiriad at arferion…

Read more
Female doctor looking reflective
Ymarfer myfyriol

Pan fyddwch yn oedi i edrych yn y drych un bore - ac edrych o ddifri - a dwi’n golygu…

Read more
Return to work teaser v2
Dychwelyd i'r gwaith

Mae gan ddiwydiannau Prydain gysylltiad hir â deddfwriaeth iechyd a diogelwch sy'n rhychwantu dros 150 o flynyddoedd1. Roedd Deddf Iechyd…

Read more
Bill 1 v3
Pan oedd Bill yn wael

Yn aml iawn mae problemau gyda systemau yn amharu ar daith esmwyth y claf drwy ofal iechyd. Gall yr ymarferion…

Read more
Cyflwyniad i hyfforddiant

 

Cyflwyniad i fodiwl Hyfforddi mewn Arfarnu Meddygol 

Dyluniwyd yr e-fodiwl hwn fel adnodd ar gyfer datblygiad proffesiynol ar gyfer Arfarnwyr ac…

Read more
Arfarnu, Ail-ddilysu a MARS

Medical appraisal in Wales is designed to be supportive & developmental, it should acknowledge past development whilst framing plans for progress. Revalidation has medical appraisal firmly at the centre of information gathering

Read more
medications 257344 960 720
Cynllun Cerdyn Melyn

All medicines can cause unwanted side effects in some patients. Many of these will cause little harm. However, some of these adverse drug reactions (ADRs) will be associated with significant morbidity or even mortality.

Read more
Safeguarding children
Diogelu Plant

Mae cadw plant a phobl ifanc yn ddiogel yn rhywbeth y mae’n rhaid i bob oedolyn ei ystyried, a dylai…

Read more
tree
Iechyd Meddwl yn ystod Covid-19

This module has been written for GPs to advise on how to manage people with mental health conditions during the COVID-19 pandemic.

Read more
Man sat in front of computer
Canllawiau Arfarnu Rhithwir

Croeso i'n hadnodd sy‘n rhoi arweiniad i Arfarnwyr sy'n cynnal gwerthusiadau rhithwir.

Newidiodd y pandemig coronafirws y ffordd mae meddygon a…

Read more

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau