Iechyd Trawsrywedd

Crëwyd gan Dr Sophie Quinney, Meddyg Teulu sydd â diddordeb arbennig mewn Iechyd Trawsrywedd

Ar ddiwedd y fideo hwn bydd gennych yr hanfodion i wella eich rhyngweithio â chleifion trawsrywedd a bod gennych well ymwybyddiaeth o derminoleg ac iaith gyfredol.

Adnoddau a Chyfeirnodau

Modiwl Iechyd Trawsrywedd

Gender Identity Development Service (GIDS)

TRANZWIKI

Umbrella Cymru

Viva LGBT

Mermaids

LGBT Foundation

 

Adborth

Er mwyn rhoi adborth ar y modiwl hwn, dilynwch y ddolen isod, byddwch yn cael eich cymryd at holiadur byr a fydd yn cymryd 5 munud i'w gwblhau.

Dolen Adborth


Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau