Iechyd trawsryweddol

Module created Chwefror 2020

Bydd y modiwl rhyngweithiol hwn, sy'n seiliedig ar achosion a allai ddod at Feddyg Teulu, yn eich diweddaru ar yr ystyriaethau iechyd sy'n berthnasol i bobl 'draws' a phobl anneuaidd, gan gynnwys triniaethau hormonaidd cadarnhau rhywedd, iechyd rhywiol ac atgenhedlu, a sgrinio.Crowd

 

Amcanion dysgu

Ar ddiwedd y modiwl hwn bydd gennych:

1.      Dealltwriaeth well o drawsnewid meddygol a llawfeddygol

2.      Ymwybyddiaeth well o anghenion iechyd rhywiol / atgenhedlu pobl 'draws'

3.      Y sgiliau i gynnal sesiynau ymgynghori ar driniaethau hormonaidd yn hyderus

4.      Dealltwriaeth o heriau heneiddio fel person 'traws'

 

Ysgrifennwyd y modiwl hwn gan Dr Sophie Quinney, meddyg teulu sydd â diddordeb arbennig mewn iechyd trawsrywedd gyda chyfraniadau gan Jenny-Anne Bishop a Ben Vincent.

 


Next

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau