Iechyd trawsryweddol

Module created Chwefror 2020

Bydd y modiwl rhyngweithiol hwn, sy'n seiliedig ar achosion a allai ddod at Feddyg Teulu, yn eich diweddaru ar yr ystyriaethau iechyd sy'n berthnasol i bobl 'draws' a phobl anneuaidd, gan gynnwys triniaethau hormonaidd cadarnhau rhywedd, iechyd rhywiol ac atgenhedlu, a sgrinio.Crowd

 

Amcanion dysgu

Ar ddiwedd y modiwl hwn bydd gennych:

1.      Dealltwriaeth well o drawsnewid meddygol a llawfeddygol

2.      Ymwybyddiaeth well o anghenion iechyd rhywiol / atgenhedlu pobl 'draws'

3.      Y sgiliau i gynnal sesiynau ymgynghori ar driniaethau hormonaidd yn hyderus

4.      Dealltwriaeth o heriau heneiddio fel person 'traws'

 

Ysgrifennwyd y modiwl hwn gan Dr Sophie Quinney, meddyg teulu sydd â diddordeb arbennig mewn iechyd trawsrywedd gyda chyfraniadau gan Jenny-Anne Bishop a Ben Vincent.

 

Mae’r ffotograffau a ddefnyddir yn yr adnodd hwn at ddibenion enghreifftiol yn unig ac nid ydynt yn ymwneud â’r astudiaethau achos, sy’n ddychmygol.

 

 


Next

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau