Ffibromyalgia

Module created Mai 2014

Croeso i’r adnodd dysgu yma ynglŷn â ffibromyalgia. Mae hwn yn gyflwr cyffredin sydd yn effeithio ar rhwng 2 a 5% o’r boblogaeth, sydd yn achosi poen cronig sydd yn ymledu’n eang drwy’r corff. Mae’r symptomau yn tueddu i fynd a dod a gall aflonyddu ar gwsg ac achosi blinder cronig a anhwylder tymer. 

Mae’r deunyddiau dysgu yn addas ar gyfer meddygon teulu a gweithwyr gofal iechyd eraill sydd yn trin cleifion sydd yn dioddef â ffibromyalgia. Mae’n amcanu at ddefnyddio’r gronfa dystiolaeth bresennol er mwyn archwilio’r materion mewn perthynas â ffibromyalgia, gan alluogi clinigwyr i ddiagnosio’r cyflwr yn haws, a bydd yn cynnig yr opsiynau diweddaraf o ran triniaeth i’r defnyddiwr. 

Datblygwyd yr adnodd gan Uned Cymorth Ail-ddilysu (RSU), Deoniaeth Cymru. Dr. Christopher Price (meddyg teulu a Dirprwy Gyfarwyddwr RSU).

Carol Ross (Ffibromyalgia Cymru) - Cyflwyniad 


Next

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau