Poen cronig

Module created Ionawr 2018

Mae’n anodd rheoli poen cronig mewn Meddygaeth Teulu. Mae’n aml yn arwain at bolyfferyllaeth ac ymgynghoriadau mynych gyda chleifion allai fod yn dioddef trallod a rhwystredigaeth. Dyluniwyd y modiwl yma i roi trosolwg cryno o’r sefyllfa bresennol ac er mwyn cyfeirio at Adnodd Poen Parhaus sydd wedi cael ei ddatblygu gan Grŵp Strategaeth Feddyginiaethau Cymru .

Ysgrifennwyd y modiwl yma gan Dr Anish Kotecha, Meddyg Teulu yng Nghwmbrân.


Next

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau