Niwrolegol

Mae Datblygiad proffesiynol parhaus(DPP) ar Gais yn cynnig yr hyblygrwydd i chi wylio ein holl ddigwyddiadau DPP yn fyw, pryd bynnag a lle bynnag y dymunwch!

Rhesymu Clinigol Mwen Achosion Niwrolegol Rhan 1

Trosolwg: Dywed rhai fod Niwroffobia yn gylfwr sydd yn rhwystr i glinigwyr ymdrin yn afaelgar â chyflwyniadau eu cleifion o amrywiol nawsau Niwrolegol (gan gynnwys cur pen, a chyflyrau’r ymennydd, y madruddyn, neu’r nerfau). Dywed eraill for niwroffilia yn dueddiad am frwdfrydedd mewn clinigwyr i ddeall mwy am y system nerfol a’i gweithredoedd.

Canlyniadau dysgu: Gobaith y sesiwn yma, mewn dau ran, ydi troi Niwroffobia yn Niwroffilia, er budd meddygon a chlinigwyr eraill, ac er budd eu cleifion! Bwriedir trafod cyflwyniadau eiconig ac ennyn hyder i asesu, i gyrraedd diagnosis, ac i dawelu meddwl yn briodol.

                                                                                        

Siaradwr: Dr Rhys Davies, Niwrolegydd Ymgynhorol a Chyfarwyddwr Clinigol (Ymchwil ac Addysg), Canolfan Walton, Lerpwl; Arbenigwr ymweliadol, Ysbyty Gwynedd; Uwch ddarlithydd a chydlynydd Niwroleg, Coleg Meddygaeth Prifysgol Lerpwl; Llywydd y Gymdeithas Feddygol Gymraeg.

Hwylusir gan: Dr David Lupton Arweinydd DPP Meddygon Teulu.

Trawsgrifiad

Wedi'i recordio: Mehefin 2021  Hyd: 57 Munud

Rhesymu Clinigol Mwen Achosion Niwrolegol Rhan 2

Trosolwg: Dywed rhai fod Niwroffobia yn gylfwr sydd yn rhwystr i glinigwyr ymdrin yn afaelgar â chyflwyniadau eu cleifion o amrywiol nawsau Niwrolegol (gan gynnwys cur pen, a chyflyrau’r ymennydd, y madruddyn, neu’r nerfau). Dywed eraill for niwroffilia yn dueddiad am frwdfrydedd mewn clinigwyr i ddeall mwy am y system nerfol a’i gweithredoedd.

Canlyniadau dysgu: Gobaith y sesiwn yma, mewn dau ran, ydi troi Niwroffobia yn Niwroffilia, er budd meddygon a chlinigwyr eraill, ac er budd eu cleifion! Bwriedir trafod cyflwyniadau eiconig ac ennyn hyder i asesu, i gyrraedd diagnosis, ac i dawelu meddwl yn briodol.

 

 

Siaradwr: Dr Rhys Davies, Niwrolegydd Ymgynhorol a Chyfarwyddwr Clinigol (Ymchwil ac Addysg), Canolfan Walton, Lerpwl; Arbenigwr ymweliadol, Ysbyty Gwynedd; Uwch ddarlithydd a chydlynydd Niwroleg, Coleg Meddygaeth Prifysgol Lerpwl; Llywydd y Gymdeithas Feddygol Gymraeg.

Hwylusir gan: Dr David Lupton Arweinydd DPP Meddygon Teulu.

Wedi'i recordio: Mehefin 2021  Hyd: 55 Munud

Adborth

Er mwyn rhoi adborth ar y modiwl hwn, dilynwch y ddolen isod, byddwch yn cael eich cymryd at holiadur byr a fydd yn cymryd 5 munud i'w gwblhau.

Dolen Adborth


Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau