Amrywiaeth Rhywedd

 

Bydd y fersiwn diweddaraf o'r modiwl hwn ar gael yn gymraeg yn fuan.

 

Bydd y modiwl rhyngweithiol hwn, sy'n seiliedig ar astudiaethau achos y gallai Meddyg Teulu ddod ar eu traws, yn eich diweddaru ar yr iaith a'r derminoleg bresennol a'r agweddau perthnasol ar arfer gorau a'r gyfraith.

Amcanion dysgu

Ar ddiwedd y modiwl hwn bydd gennych:

1.      Dealltwriaeth well o amrywiaeth rhywedd

2.      Ymwybyddiaeth well o'r iaith a'r derminoleg bresennol

3.      Y sgiliau i gynnal sesiwn ymgynghori gadarnhaol gyda chleifion

4.      Dealltwriaeth o'r ystyriaethau cyfreithiol yn ymwneud ag ailbennu a chydnabod rhywedd

Ysgrifennwyd y modiwl hwn gan Dr Sophie Quinney, Meddyg Teulu gyda diddordeb arbennig mewn iechyd trawsrywiol, gyda chyfraniadau gan Jenny-Anne Bishop a Ben Vincent.  

 


Next

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau