Canllawiau Arfarnu Rhithwir

Module created Awst 2020

Croeso i'n hadnodd canllaw ar gyfer gwerthuswyr sy'n cynnal arfarniadau rhithwir.

Yn ystod y pandemig coronafeirws mae'r ffordd y mae meddygon yn rhyngweithio â'i gilydd yn ogystal â chleifion wedi newid. Mae mesurau ymbellhau cymdeithasol wedi golygu bod cyfarfodydd rhithwir wedi cael eu defnyddio'n llawer ehangach nag erioed o'r blaen. Gan fod arfarnu yn draddodiadol yn golygu cyfarfod 1:1, mae hyn hefyd wedi gorfod addasu i'r amgylchiadau newydd hyn. Mewn rhai achosion efallai y bydd meddygon yn teimlo'n fwy cyfforddus yn cael eu harfarniad yn rhithwir er mwyn osgoi teithio a chyswllt diangen ag eraill. Mae'r adnodd hwn wedi'i gynllunio i'ch tywys drwy'r arferion gorau wrth ymgymryd â'r mathau hyn o arfarniadau.

Gobeithiwn y byddwch yn cael hyn yn ddefnyddiol wrth ddeall y pynciau canlynol:

  • Beth yw rhith-arfarniad
  • Pryd y byddai'n briodol cael arfarniad rhithwir
  • Pa lwyfannau/meddalwedd a argymhellir a sut i gael gafael ar diwtorialau ar gyfer yr rhain
  • Sut i baratoi'n effeithiol ar gyfer rhith-arfarniad
  • Sut i gynnal arfarniad rhithwir yn effeithiol

 

Caiff yr adnodd hwn ei reoli gan yr Uned Cymorth Ailddilysu (RSU) o fewn Addysg a Gwella Iechyd Cymru a'i ddatblygu ym mis Awst 2020. Mae'r cyfranwyr yn cynnwys Roger Morris, Cydlynydd Gwerthuso Meddygon Teulu Caerdydd, Esther Youd, Gwerthuswr Cwm Taf Morgannwg, Katie Leighton a Miriam Davies RSU.


Next

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau