Diogelu Plant

Module created Chwefror 2015 - Reviewed Ebrill 2019

Mae cadw plant a phobl ifanc yn ddiogel yn rhywbeth y mae’n rhaid i bob oedolyn ei ystyried, a dylai pawb fod yn wyliadwrus o arwyddion a gamdriniaeth ac esgeulustod posibl. Cyfrifoldeb Llywodraeth Cymru yw diogelu yng Nghymru ac mae’n gyfrifoldeb statudol ar bob gweithiwr iechyd proffesiynol. 

Datblygwyd y modiwl yma gan Dr Nigel Farr, Meddyg Teulu Diogelu Cenedlaethol, Gwasanaeth Diogelu Plant, Iechyd Cyhoeddus Cymru ac fe’i diweddarwyd yn 2019 gan Blant yng Nghymru


Next

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau