Canolfannau Diagnosis Cyflym (RDC)

Mae Canolfannau Diagnosis Cyflym (RDCs) yn darparu llwybr diagnostig i gleifion â symptomau annelwig (amws) ond sy’n peri pryder. Nid yw eu symptomau yn addas i ddilyn llwybr safonol Atfyfeiriadau brys lle’r amheuir canser(USC), oherwydd absenoldeb symptomau clir sy’n awgrymu perygl.  

Cyflwyniad i'r Canolfannau Diagnosis Cyflym (RDCs)

        

Siaradwr: Dr Heather Wilkes, Arweinydd Meddygon Teulu-Canolfan Diagnosis Cyflym Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe 

Wedi'i recordio: Ebrill 2022 Hyd: 4 munud

Bydd Canolfannau Diagnostic Cyflym (RDCs) yn ceisio cyflawni angen pwysig na chafodd ei ddiwallu ar gyfer cleifion canser o’r blaen yng Nghymru drwy gynnig:

Un man cyswllt i lwybr diagnostig ar gyfer symptomau annelwig pob claf a allai ddangos canser ond heb unrhyw symptomau rhybuddiol safle-benodol.

Gall symptomau annelwig amhenodol gynnwys:

  • Canfyddiadau profion labordy heb esboniad (ee anemia, hypercalcaemia)
  • Colli pwysau heb esboniad
  • Blinder difrifol di-reswm
  • Cyfog parhaus neu golli archwaeth
  • Poen newydd nad yw’n nodweddiadol (ee poen gwasgaredig yn yr abdomen neu boen esgyrn)

Y canlyniad i gleifion yw diagnosis personol, cywir a chyflym i’w symptomau, cysur wrth symud ymlaen a chynllun rheoli wedi’i gydgynhyrchu.

Mae’r gyfres hon o weminarau wedi’u cynnal i ymchwilio’n ddyfnach i symptomau annelwig. Mae’n ystyried sut/ble i ddechrau gydag ymchwiliadau wedi’u targedu, ynghyd ag ymchwiliadau pellach mewn Symptomau Annelwig RDC a phryd i gyfeirio at arbenigeddau penodol. 

RDC Rhewmatoleg

Trosolwg: Mae cyflwyno Canolfannau Diagnosis Cyflym i gleifion â symptomau amwys lle mae gan y meddyg teulu'r 'teimlad perfedd' y gallai fod gan y cleifion hyn ganser, mewn grym llawn ledled Cymru. Mae'r Canolfan Diagnosis Cyflymym Mae Abertawe yn un o ddau safle gwreiddiol ac mae wedi bod ar agor ers bron i bum mlynedd. Yn ystod y cyfnod hwn, mae'r clinig wedi cael cyfradd trosi canser gyson o 10% yn ogystal â diagnosisau sylweddol eraill nad ydynt ynganser. Gellir dosbarthu is-set o'r diagnosisau hyn ynrhewmatolegoleu natur.

Canlyniadau dysgu: Byddwn yn archwilio'r meysydd canlynol:

  • Natur yr amodau rhewmatolegol sydd wedi'u gweld yng Nghanolfan Diagnosis Cyflym Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
  • Cyflyrau sy’n ymddangos felcyflyrau rhewmatolegol
  • Y dull diagnostig o ymdrin â'r amodau hyn
  • Fy mhrofiad o weithio mewn Canolfan Diagnosis Cyflym

 

Siaradwr: Dr Martin Bevan, Ymgynghorydd mewn Meddygaeth Rhewmatoleg,BIPBA.

Hwylusir gan: Dr Nimish Shah Arweinydd DPP Meddygon Teulu.

Wedi'i recordio: Mai 2022 Hyd: 37 munud

Adborth

Er mwyn rhoi adborth ar y modiwl hwn, dilynwch y ddolen isod, byddwch yn cael eich cymryd at holiadur byr a fydd yn cymryd 5 munud i'w gwblhau.

Dolen Adborth


Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau