Dermatoleg

Mae Datblygiad proffesiynol parhaus(DPP) ar Gais yn cynnig yr hyblygrwydd i chi wylio ein holl ddigwyddiadau DPP yn fyw, pryd bynnag a lle bynnag y dymunwch!

Ddermosgopi

Trosolwg: Maer defnydd o Ddermatosgôp wedi trawsnewid y dull o asesu briwiau croen yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Maer dyfeisiau llaw hyn, syn darparu goleuad a chwyddhad eisoes yn cael eu defnyddio gan lawer o feddygon teulu a nyrsys mewn Gofal Sylfaenol, a phrofwyd eu bod yn gwella cywirdeb diagnostig ac yn lleihau gweithdrefnau llawfeddygol diangen.

Canlyniadau dysgu: Mae’r weminar hon wedi’i chynllunio i roi cyflwyniad i Ddermosgopi ar gyfer dechreuwyr llwyr. Bydd yn egluro’r dechneg ac yn amcanu ennyn diddordeb mewn astudio yn y dyfodol. Bydd yn cwmpasu egwyddorion sylfaenol a hanfodion adnabyddiaeth o friwiau, yn ogystal ag enghreifftiau o’r modd y gall newid y rheolaeth ohonynt. Bydd rhagor o adnoddau a deunydd addysgol yn cael eu hamlygu. Bydd o ddiddordeb i unrhyw Weithiwr Gofal Iechyd Sylfaenol Proffesiynol sy’n delio â briwiau croen.

          

Siaradwr: Dr Jonathan Bertalot, Partner Meddyg Teulu a Meddyg Arbenigol mewn Dermatoleg, BIPBC.

Hwylusir gan: Dr David Lupton Arweinydd DPP Meddygon Teulu.

Wedi'i recordio: Hydref 2021  Hyd: 65 Munud

 

Gydnabod a rheoli Briwiau Croen mewn Gofal Sylfaenol

Trosolwg: Mae diagnosis a rheolaeth briwiau ar y croen yn rhan greiddiol o lwyth gwaith Meddygon Teulu. Fodd bynnag, mae llawer o feddygon teulu yn teimlo nad ydynt yn ddigon medrus yn y maes hwn, yn rhannol oherwydd diffyg hyfforddiant penodol sy’n gysylltiedig â phryder dealladwy ynghylch hepgor briwiau peryglus. Gall hyn arwain at atgyfeiriadau diangen a phryder cynyddol i gleifion.

Canlyniadau dysgu: Bydd y weminar hon yn edrych yn systematig ar holl gyflwyniadau cyffredin briwiau croen ym merthynas Gofal Sylfaenol ac yn darparu strwythur i gynorthwyo’rbroses o wneud penderfyniadau clinigol, gan gynnwys pryd a sut i atgyfeirio. Trafodir opsiynau therapiwtig a chynhwysir cyflwyniad i Ddermosgopi. Bydd cyfranogwyr yn teimlo mwy o hyder a chymhwysedd wrth ddelio â’r achosion heriol hyn.

 

 

Siaradwr: Dr Jonathan Bertalot, Partner Meddyg Teulu a Meddyg Arbenigol mewn Dermatoleg, BIPBC.

Hwylusir gan: Dr David Lupton Arweinydd DPP Meddygon Teulu.

Trawsgrifiad

Wedi'i recordio: Mehefin 2021  Hyd: 63 Munud

Adborth

Er mwyn rhoi adborth ar y modiwl hwn, dilynwch y ddolen isod, byddwch yn cael eich cymryd at holiadur byr a fydd yn cymryd 5 munud i'w gwblhau.

Dolen Adborth


Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau