Celfyddydau ac Iechyd yng Nhymru

Ffilm fer, addysgiadol i ddisgrifio’r ffyrdd mae’r celfyddydau yn cael eu defnyddio ar draws lleoliadau gofal cymdeithasol yng Nghymru ar gyfer ystod eang o fuddion ar gyfer cymdeithas, cleifion a staff.

Wedi ei gomisiynu gan Dîm Celfyddydau Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda mewn partneriaeth a Chyngor Celfyddydau Cymru, Addysg a Gwella Iechyd Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru ac wedi ei gynhyrchu gan y Rhwydwaith Celfyddydau, Iechyd a Lles Cymru.

Ffilm gan Simon Huntley

Wedi’i ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru

I ddarganfod mwy ewch i wefan Celfyddydau, Iechyd a Lles Cymru: Hafan | Wales Arts Health & Well-being Network www.wahwn.cymru/cy/hafan 

 

Dolenni Defnyddiol:

Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth Cydffederasiwn y GIG yng Nghymru

https://www.nhsconfed.org/publications/advancing-arts-health-and-wellbeing

Cyngor Celfyddydau Cymru

https://arts.wales/cy

Cydlynwyr y Celfyddydau ac Iechyd

https://wahwn.cymru/cy/amdanom-ni/cydlynwyr-y-celfyddydau-ac-iechyd-rhestr-gyswllt

Rhwydaith Iechyd a Llesiant Celfyddydau Cymru

https://wahwn.cymru/cy/hafan

Banc Gwybodaeth: https://wahwn.cymru/banc-gwybodaeth

Sylfaen Dystiolaeth Bellach:

Rhagnodi Cymdeithasol: Darganfyddwch mwy am bwysigrwydd defnyddio Asedau Diwylliannol lleol.

https://www.creativityculturecapital.org/blog/2022/12/21/investing-in-the-arts-can-improve-population-health/?fbclid=IwAR1cIm-oT6tU9WpGIf0IDuorg-uGSp20WfZqANS3TRKJTCyjaHbGPy-wPH8

Sefydliad Iechyd y Byd- What is the evidence on the role of the arts in improving health and wellbeing? A scoping review, Fancourt, Daisy & Finn, Saoirse. (‎2019)‎ - https://apps.who.int/iris/handle/10665/329834

HARP - Health, Arts, Research, People

https://healthartsresearch.wales/cy/gwybodaeth-am-harp

Ystorfa ar gyfer Adnoddau’r Celfyddydau ac Iechyd https://www.artshealthresources.org.uk/

Canolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd Creadigol- https://ncch.org.uk/

Grŵp Hollbleidiol Seneddol ar gyfer y Celfyddydau, Iechyd a Lles

Creative Health: The Arts for Health and Wellbeing (2019)

https://www.culturehealthandwellbeing.org.uk/appg-inquiry/

Cwtsh Creadigol– Adnoddau ar lein creadigol am ddim ar gyfer staff iechyd a gofal cymdeithasol

https://culturalcwtsh.wales/

Adborth

Er mwyn rhoi adborth ar y modiwl hwn, dilynwch y ddolen isod, byddwch yn cael eich cymryd at holiadur byr a fydd yn cymryd 5 munud i'w gwblhau.

Dolen Adborth


Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau