Clefyd seliag

Module created Hydref 2017

Mae’r modiwl yma yn rhoi trosolwg o glefyd seliag, y broses oi adnabod a’i drin. Mae’n amlygu grwpiau o gleifion y dylid eu profi ac mae’n seiliedig ar ganllawiau NICE Clefyd Seliag: cydnabod, asesu a rheoli

 

Canllawiau NICE [NG20] Dyddiad cyhoeddi: Medi 2015

Fe’i datblygwyd gan Dr Chris Price, Pennaeth yr Uned Cymorth Ailddilysu HEIW, a Stori’r Claf wedi ei darparu gan Dr Mair Hopkin, Meddyg Teulu o Bont-y-clun. 


Next

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau