Brechlyn ffliw

Module created Hydref 2018

Eich canllawiau ar gyfer annog eich cleifion i gael eu brechu

Pwrpas y modiwl yma yw cefnogi a’ch cynghori chi o ran cynnal trafodaeth gadarnhaol gyda’ch cleifion ynglŷn â’r brechlyn ffliw drwy ddefnyddio ymyrraeth gryno/technegau cyfweld ysgogiadol allai fod o fudd i chi o ran cynyddu’r niferoedd sydd yn cymryd y brechlyn ffliw ar adegau oportiwnistaidd gyda’ch cleifion. 

Fe’i crëwyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru mewn cydweithrediad â Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.


Next

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau