Gweminarau wedi'i Recordio

        Computerscreen with CPD on demand text

Mae Datblygiad proffesiynol parhaus(DPP) ar Gais yn cynnig yr hyblygrwydd i chi wylio ein holl ddigwyddiadau DPP yn fyw, pryd bynnag a lle bynnag y dymunwch!

Mae’r holl adnoddau wedi’u dylunio wrth ystyried Meddygon Teulu, ond maent yn addas ar gyfer gweithwyr iechyd proffesiynol eraill.

Sesiwn Cwestiwn ac Ateb: Rhagnodi Gwrthfiotigau – Hydref 2020

 

Gweminar Diweddariad HIV – Tachwedd 2020

 

Gweminar Atal Cenhedlu -                Tachwedd 2020

         

 

Gweminar Anhwylder Symudiad – Mawrth 2021

 

 

Gweminar STI – Rhagfyr 2020 – I dderbyn dolen i’r gweminar yma danfonwch ebost at heiw.cpdadmin@wales.nhs.uk

 

 

Gweminar Prawf Gweithrediad yr Afu- Mai 2021

         

Gweminar DNACPR a Chynllunio Gofal y Dyfodol – Mai 2021

 

 

Gweminar Bywyd Resbiradol ar ôl COVID – Medi 2021

 

 

Iechyd Ymfudwyr – Gweminar HIV – Gorffennaf 2022

         

Gweminar Diweddariadau mewn Wroleg – Hydref 2022

 

 

Gweminar MGUS a MYELOMA - Chwefror 2023

 

Gweminar Tiwmor yr Ymennydd - Chwefror 2023

         

Gweminar Ail-fframio Clefydau Anghyffredin mewn Gofal
Sylfaenol - Mawrth 2023

 

 

Cyfres Gweminar Gofal Lliniarol -
Cyfog a Chyfogi - Mai 2023

 

 

Cwestau: Canllaw i Feddygon Teulu - Mehefin 2023

Adborth

Er mwyn rhoi adborth ar y modiwl hwn, dilynwch y ddolen isod, byddwch yn cael eich cymryd at holiadur byr a fydd yn cymryd 5 munud i'w gwblhau.

Dolen Adborth

 


Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau