Syndrom coesau aflonydd

Module created Awst 2015

Mae Syndrom coesau aflonydd (RLS), (a elwir hefyd yn glefyd Willis-Ekbom) yn gyflwr niwrolegol cronig cyffredin.  Mae pobl yr effeithir arnynt yn profi ysfa diwrthdro i symud eu coesau (ond gall effeithio ar y breichiau hefyd). Fel arfer mae’r symudiadau yn gysylltiedig â theimladau anghyfforddus yn yr aelodau yr effeithir arnynt. Fel arfer mae’r symptomau yn waeth fin nos, wrth orffwys, ac yn aml mae’n arwain at gysgu’n wael a symptomau cysylltiedig â diffyg cwsg.

Anelir yr adnodd addysgol yma at Feddygon Teulu ac mae’n adlewyrchu’r dystiolaeth orau sydd ar gael.

Fe'i cynhyrchwyd gan Dr Christopher Price Pennaeth yr Uned Cymorth Ailddilysu, HEIW.

 


Next

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau