Cyflwyniad i hyfforddiant

Module created Hydref 2021
Introduction to Coarching moudle image

 

Cyflwyniad i fodiwl Hyfforddi mewn Arfarnu Meddygol 

Dyluniwyd yr e-fodiwl hwn fel adnodd ar gyfer datblygiad proffesiynol ar gyfer Arfarnwyr ac mae'n ategu'r Modiwl Hyfforddi Sgiliau Arfarnwr Rhagarweiniol (AST).

Ni ddisgwylir i’r canlyniad fod i’r Arfarnwr ddod yn hyfforddwr ond i ystyried neu adnewyddu rhai o'r sgiliau cyfathrebu, modelau ac offer i hwyluso proses arfarnu o ansawdd uchel.

Mae gan y modiwl ymarferion tecawê ac elfennau ar gyfer dysgu trwy brofiad trwy wneud. Gall y rhain fod yn ddefnyddiol i'w cynnal fel rhan o hyfforddiant arfarnwyr grŵp gydag Arweinwyr Arfarnu lleol.


Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau