Covid-19

Mae Datblygiad proffesiynol parhaus(DPP) ar Gais yn cynnig yr hyblygrwydd i chi wylio ein holl ddigwyddiadau Datblygiad proffesiynol parhaus yn fyw, pryd bynnag a lle bynnag y dymunwch!

Defnyddio Gwrthgyrff Monoclonaidd Niwtralu (nMAB) neu feddyginiaethau gwrthfirol ar gyfer Cleifion â COVID-19 sydd ddim yn yr ysbyty

Trosolwg: Yn ystod y weminar hon bydd ein cydweithwyr o'r Gwasanaeth Gwrthfeirysol Cenedlaethol (NAVS) yn canolbwyntio ar y defnydd cymunedol o wrthgyrff monoclonaidd sy’n niwtraleiddio (nMAB) neu feddyginiaethau gwrthfeirol ar gyfer cleifion nad ydynt yn yr ysbyty sydd â COVID-19.

Canlyniadau Dysgu: Bydd y meysydd canlynol yn cael sylw yn ystod y weminar:

 • Beth yw'r triniaethau
 • Pwy sy'n gymwys i gael triniaeth gyffredin
 • Sut y caiff pobl (cleifion) eu pennu
 • Sut mae triniaeth yn cael ei darparu gan y Gwasanaeth Gwrthfeirysol Cenedlaethol
 • Pwy ddylai gael eu cyfeirio a phwy na ddylai
 • Sut i wneud atgyfeiriad priodol

 

 

Siaradwyr: Alana Adams, Blaen Fferyllydd, a Dr Laurance Gray, Ffarmacolegydd Clinigol a Meddyg Ymgynghorol y Gwasanaeth Gwrthfeirysol Cenedlaethol (NAVS)

Hwylusir gan: Dr Chris Price, Pennaeth yr Uned Cymorth Ailddilysu

Wedi'i recordio: Ebrill 2022 Hyd: 52 Munud

 

 

 

COVID Hir –Diweddariad

Trosolwg: Er bod symptomau COVID-19 yn cilio'n gyflym i'r mwyafrif, mae rhai pobl yn dioddef effeithiau parhaus. Wrth i amser fynd heibio, rydym yn dysgu mwy am yr effeithiau hyn a pham bod rhai pobl yn eu profi ac eraill ddim. Ymunwch â ni’n y weminar gydweithredol hon a drefnwyd gan dimau DPP Meddygon Teulu a Fferylliaeth AaGIC, i gael diweddariad ar COVID-19 Hir a sut y gallwn gefnogi ein cleifion ledled Cymru.

Canlyniadau Dysgu: Yn dilyn mynychu'r digwyddiad hwn bydd cyfranogwyr yn gallu:

 • Egluro beth yw COVID Hir ac unrhyw ddiweddariadau o ran arwyddion a symptomau i fod yn wyliadwrus ohonynt
 • Trafod unrhyw ddiweddariadau o ran pathoffisioleg bosibl syndrom ôl-COVID
 • Disgrifio’r ystod o ymchwiliadau a all fod o gymorth i reoli syndrom ôl-COVID
 • Nodi gwybodaeth ac adnoddau defnyddiol y gellir eu darparu i gefnogi cleifion
 • Rhoi crynodeb o’r gwasanaethau ôl-COVID sydd ar gael mewn gwahanol ardaloedd ledled Cymru

 

Siaradwyr: Dr Kate Holliman, Meddyg Teulu ac Arweinydd Clinigol yn Gwasanaeth Adsefydlu ar ôl COVID Hir, Bwrdd Iechyd Bae Abertawe a Rachel Wallbank, Tîm Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd ac Arweinydd y Gwasanaeth, Bwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro

Hwylusir gan: Dr Nimish Shah, Arweinydd DPP Meddygon Teulu a Alison Davies – Tîm DPP Fferylliaeth AaGIC

Wedi'i recordio: Mehefin 2022 Hyd: 53 Munud

Adborth

Er mwyn rhoi adborth ar y modiwl hwn, dilynwch y ddolen isod, byddwch yn cael eich cymryd at holiadur byr a fydd yn cymryd 5 munud i'w gwblhau.

Dolen Adborth

 


Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau