Clefyd Parkinson

Module created Rhagfyr 2014 - Reviewed Mehefin 2016

Crëwyd y modiwl yma er mwyn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i Feddygon Teulu ynghylch y driniaeth ddiweddaraf a sut i reoli clefyd Parkinson, anhwylder niwroddirywiol cynyddol. Er mai arbenigwyr ddylai arwain y gwaith o reoli clefyd Parkinson, mae gan Feddygon Teulu rôl sylweddol o ran gofal meddygol dyddiol pobl sydd â Parkinson, a dylent fod wedi eu paratoi i gydlynu’r gofal a derbynnir.

Ysgrifennwyd y modiwl yma gan Dr Devina Leopold, Meddyg Teulu yng Nghwmbrân, Gwent.


Next

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau