Iselder a gorbryder

Module created Mai 2013

Mae’r pecyn addysgol yma yn amcanu at roi trosolwg o iselder. Mae’r term ‘iselder’ yn cyfeirio at grŵp o broblemau iechyd meddwl sydd wedi eu nodweddu gan dymer isel a cholli diddordeb a mwynhad mewn pethau arferol. Dyma’r anhwylder meddyliol mwyaf cyffredin yn y gymuned. Amcangyfrifir ei fod yn effeithio at bump y cant o boblogaeth y DU ar unrhyw adeg penodol. Yn anffodus, yn aml iawn nid yw’n cael ei adnabod na’i ddiagnosio, ac felly mae’n parhau i beidio cael ei drin.  Mae salwch iselder yn effeithio’n fwy ar iechyd unigolyn na salwch megis angina, arthritis, asthma a diabetes.

Mae iselder hefyd yn effeithio ar bobl yn y gwaith ac mae iddo ddimensiwn cymdeithasol hefyd. Bydd y pecyn yma yn pwysleisio ar y rhyngberthynas rhwng gwaith ac iselder. Oherwydd bod 95% o’r achosion yn cael eu rholi mewn gofal sylfaenol, mae’n bwysig bod gan feddygon teulu y sgiliau angenrheidiol i asesu cleifion ag iselder a’u bod yn deall sut mae rheoli’r cyflwr yma.

 

 


Next

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau