Sepsis

Module created Medi 2020

Ar ddiwedd y modiwl hwn cewch eich diweddaru ar yr arwyddion rhybudd i gadw golwg amdanynt wrth adnabod Sepsis, a byddwch yn ymwybodol o'r offer allweddol i'ch helpu gyda diagnosis.

Beth yw Sepsis?

Sepsis yw ymateb y corff i haint, neu anaf sy'n bygwth bywyd.  Mewn ymateb i'r haint, mae system imiwnedd y corff yn gor-redeg ac yn dechrau niweidio ei feinweoedd a'i organau ei hun.

Fel arfer, mae ein system imiwnedd yn ymladd haint - ond weithiau, am resymau nad ydym yn eu deall eto, mae'n ymosod ar organau a meinweoedd ein corff ei hun. Os na chaiff ei drin ar unwaith, gall sepsis arwain at fethiant organau a marwolaeth. Nid yw Sepsis yn heintus ac fe'i gelwir hefyd yn septisemia neu wenwyn gwaed.

Mae Sepsis yn bygwth bywyd a gall fod yn anodd ei weld, mae'r wybodaeth ganlynol yn rhoi trosolwg o'r niferoedd yr effeithir arnynt a'r anhawster i wneud diagnosis o Sepsis.

 

 5 times Table showing how many deaths are caused by Sepsis every year      

Map of Wales

Datblygwyd y modiwl hwn ar y cyd â Sepsis Trust UK.

           

 


Next

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau